Hořanská, a.s. obhospodařuje 1126ha zemědělské půdy, z toho 1106ha připadá na ornou půdu a 20ha na louky a travní porosty.

Společnost usiluje o dlouhodobě udržitelné zemědělství, čemuž odpovídá struktura pěstovaných plodin.

Společnost prosazuje udržitelný typ zemědělství, proto navrací do zemědělské půdy organiku formou drůbežího hnoje a udržuje vysoký podíl bílkovinových plodin. Tyto plodiny mají pozitivní dopad na snížení potřeby hnojení, a to nejen jich samotných, ale i plodin, které jsou pěstovány po nich.

Na části obhospodařované výměry společnost uvažuje o zavedení regenerativního zemědělství.

V budoucnu má společnost v plánu stavbu moderních sil pro vypěstované plodiny.

45%
Obilniny

20%
Bílkovinové plodiny
(hrách, sója)

15%
Kukuřice na zrno

15%
Řepka

5%
Ostatní plodiny
(např. oves, travní směsi)