Uvědomujeme si roli zemědělství při utváření charakteru krajiny a po dlouhé době zanedbávání této problematiky nyní spolupracujeme s obcemi na obnovování původních cest krajinou.

V roce 2021 byla takto vytvořena cesta propojující osadu Františkov s obcí Skvrňov a v témže roce byla také obnovena cesta mezi pískovnou v Hořanech u Poříčan a obcí Hořany.

V rámci šetrného přístupu k půdě došlo k pořízení pásového traktoru, jehož výhodou je nízké utužení půdy při jednotlivých polních pracích. Díky tomu se do půdy lépe vsakuje voda, čímž se účinně předchází erozi a jejím negativním vlivům.

Máme zájem na tom, aby si krajina uchovala svou diverzitu. Z toho důvodu dodržujeme důsledně střídání plodin a spolupracujeme s lokálními včelaři a mysliveckými sdruženími, kterým poskytujeme krmení pro zvěř na zimní období.